Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla spółdzielni z Tarnobrzegu

„Spółdzielczość dowartościowuje człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej” W dniach 21-22 listopada 2008 r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbył się IV Kongres Spółdzielczości. Spółdzielczość reprezentowało ponad 430 delegatów z 15 związków branżowych spółdzielni. Kongres stworzył możliwość przedyskutowania bieżących problemów spółdzielczości (w tym stosunkowo młodej Spółdzielczości Socjalnej) oraz wytyczył kierunki działania na najbliższe lata. Po raz pierwszy w obradach Kongresu uczestniczyli delegaci Spółdzielni Socjalnych.

Delegatami OZRSS byli Marcin Juszczyk, Jacek Gąsowski oraz Aneta Englot. W czasie obrad kongresu ministrowie wręczyli nagrody wyróżniającym się spółdzielniom w poszczególnych branżach. Po raz pierwszy Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przyznała nagrodę spółdzielni socjalnej.
Na IV Kongresie Spółdzielczości wyróżniono Spółdzielnię Socjalną „KONAR” z Tarnobrzegu.

W imieniu członków Spółdzielni Socjalnej „Konar” nagrodę odebrała Aneta Englot, dedykując tą nagrodę wszystkim działającym Spółdzielniom Socjalnym w Polsce oraz mieszkańcom Tarnobrzega pokazując, że tak też można promować miasto, chociaż samorząd Tarnobrzega niekoniecznie chce zauważyć, że w Tarnobrzegu działa jeden z najlepszych podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.
Spółdzielnia Socjalna „Konar” prowadzi w Tarnobrzegu tani bar przy ulicy Waryńskiego świadczy również usługi cateringowe.

Spółdzielnia Socjalna „Konar” powstała po to aby pomagać ludziom wykluczonym społecznie i zawodowo. Spółdzielcy od początku swojego istnienia tak czynią i nadal zamierzają to robić i żaden „układ” im w tym nie przeszkodzi.
Składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne mieszkańcom Tarnobrzega i życzymy DOSIEGO ROKU 2009.

Zarząd i członkowie Spółdzielni Socjalnej KONAR w Tarnobrzegu.
KONTAKT 01158221276 lub 694004919