Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do udziału w projekcie „Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Projekt adresowany jest do osób zamierzających uruchomić działalność gospodarcza zamieszkujących na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego, miasta Tarnobrzeg oraz gmin Gorzyce i Grębów.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 2-13 lutego 2009r. w biurze terenowym w Stalowej Woli. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w biurze Ośrodka:

37-450 Stalowa Wola
ul. 1-go Sierpnia 12 (budynek Metalowiec)
III piętro, pok. 303
tel./fax (015) 842-41-55
e-mail: stalowawola@opiwpr.org.pl
www.opiwpr.org.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00