Wielkanocny Konkurs Plastyczny

wkpZbliża się trzecia edycja Wielkanocnego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez TDK dla dzieci i młodzieży ze szkół Tarnobrzega, Sandomierza i ziemskiego powiatu tarnobrzeskiego. Prace oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych: projekt kartki świątecznej, pisanka lub palma wielkanocna i czterech kategoriach wiekowych.

Regulamin 

Konkurs ma skłonić dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji, bądź poznania źródeł lub szczegółów takich zwyczajów, które są żywe i kultywowane do dziś.

1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę tylko w jednej kategorii tematycznej: 

Projekt Kartki Wielkanocnej – prezentującej polskie obrzędy i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Inspiracją mogą stać się stroje ludowe, wycinanki, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego. Format 13×19 cm 
 Pisanka – jako element symboliki wielkanocnej (symbol rodzącej się do życia przyrody). Technika barwienia i wykonania dowolna (pisanie woskiem, oklejanie papierem lub tkaniną, drapanie i inne). 
Palma wielkanocna – tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. Technika wykonania dowolna (gałązki, suszone lub bibułkowe kwiaty, wstążki /z wyłączeniem plastikowych/ itp). 
2. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o dołączenie karty zgłoszenia na jej odwrocie. 
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych : 
I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych 
II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych 
III kategoria: gimnazjum 
IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne 
4. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci i młodzieży wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka, użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa). 
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie: 6-19 kwietnia 2009 r. 
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem. 
7. Prosimy o przeprowadzenie w szkołach eliminacji wstępnych. Wybrane prace wraz z protokołem eliminacji szkolnych prosimy przekazać w terminie do 1 kwietnia 2009 r.  
8. Prace niespełniające kryteriów konkursu, oraz niepodlegające ocenie na szczeblu szkolnym nie zostaną do niego zakwalifikowane. 
9. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta: Tarnobrzeg, Sandomierz 
 i ziemski powiat tarnobrzeski. 

Terminy: 
٭ Zgłaszanie prac do konkursu do 1 kwietnia 2009 r. 
٭ Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy  7.04.2009 r. godz.15.00 
٭ Wystawa czynna w terminie 6-19 kwietnia 2009 r. 

 Prosimy o ocenę i selekcję prac na etapie szkolnym, przed przekazaniem ich do Tarnobrzeskiego Domu Kultury. 

Informacje: 
Tarnobrzeski Dom Kultury 
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg 
www.tdk.tarnobrzeg.pl  
e-mail:ara@tdk.tarnobrzeg.pl  
komisarz konkursu -Elżbieta Miśkiewicz-Zamojska 

Uczestnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.