100 lat Szkoły Realnej, Gimnazjum i LO im. M.Kopernika

W dniach 6-7 czerwca odbędą się uroczyste obchody 100-lecia najstarszej i najpopularniejszej tarnobrzeskiej szkoły średniej – Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
Z tej okazji organizowany jest wyjątkowy, rocznicowy Zjazd Absolwentów.

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe (osobiste, telefoniczne lub listowne) będą przyjmowane w sekretariacie szkoły, przy ul.Jachowicza 13, tel (15) 822-16-04 w godz. 9:00-14:00. 
Koszt organizacyjny wynosi 40 zł od osoby. Powyższą kwotę należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu: 94340002-2466-27016-11-002.
Po zadeklarowaniu woli uczestnictwa w uroczystościach należy potwierdzić obecność listownie. 

Liczba uczestników Balu Absolwentów, który odbędzie się na terenie szkoły ograniczona jest do 500 osób, o uczestnictwie w nim będzie decydować kolejność zgłoszeń (kopia dowodu wpłaty – 100zł od osoby). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 maja 2009r.

Program uroczystości:

6 czerwca
9:00 – Msza Święta w intencji absolwentów szkoły – kościół Dominikanów
10:15 – Przemarsz do budynku szkoły
10:30 – Uroczyste otwarcie zjazdu absolwentów.
11:30 – Spotkania rocznikowe
14:00 – Koncert pokoleń w TDK
20:00 – Bal Absolwentów

7 czerwca
11:00 – Zapalenie zniczy na grobach zmarłych profesorów szkoły
12:00 – Wycieczka po Tarnobrzegu, wystawa w muzeum, poświęcona szkole
16:00 – Ognisko wspomnień