Spotkania z pasją vol 2

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Kulturalne, ProjektQ oraz Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega serdecznie zaprasza na „Spotkania z pasją”, czyli pogadanki społeczno-kulturalne. Drugiego kwietnia (czwartek) o godzinie 17:00 w podziemiach Zamku Dzikowskiego odbędzie się dyskusja dotycząca zagospodarowania terenów wokół rezydencji Tarnowskich. Naszym gościem będzie Robert Kędziora – dyrektor projektu budowy ośrodka hipoterapii w Tarnobrzegu.
Wstęp za darmo.

Hipoterapia ma na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie poprzez kontakt z koniem i jazdę konną. To obecność zwierzęcia sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe, niespotykane w innych terapiach możliwości.

Pacjenci hipoterapii to osoby po przebytych chorobach, zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym, osoby upośledzone umysłowo z deficytami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch), jak również osoby niedostosowane społecznie.

Celem terapii z koniem i przy pomocy jazdy konnej jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. 

Strona: http://hipoterapia.info