Święto Konstytucji 3 Maja

Program obchodów Święta Konstytucji 3 Maja nie odbiega od propozycji z lat ubiegłych:
9:30 – Msza Św. w kościele O.O.Dominikanów
10:30 – Manifestacja patriotyczna na placu B.Głowackiego
– wystąpienie Prezydenta Miasta
– występ artystyczny
– złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem B.Głowackiego
– koncert Miejskiej Orkiestry Dętej – śpiewy patriotyczne