Ks. Krzysztof Nitkiewicz biskupem sandomierskim

Dzisiejszą decyzją papieża Benedykta XVI nowym Biskupem Sandomierskim został ks. Krzysztof Nitkiewicz, do tej pory podsekretarz Konkregacji do spraw Kościołów Wschodnich.

Biskup Nitkiewicz zastąpi bp. Andrzeja Dzięgę, mianowanego w dniu 21 lutego metropolitą szczecińsko-kamieńskim.

Nowy pasterz Diecezji Sandomierskiej ma 49 lat, pochodzi z Białegostoku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1985. W latach 1986-1991 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie zdobył tytuł doktora prawa kanonicznego. W 1996 roku otrzymał godność kapelana honorowego a w 2006 prałata honorowego Jego Świątobliwości.

Był postulatorem procesu beatyfikacyjnego błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Jest autorem wielu publikacji z tematyki prawa kanonicznego.