Tarnobrzeg laureatem Rankingu „Rzeczpospolitej”

Tarnobrzeski samorząd został laureatem tegorocznej edycji Rankingu Samorządów, którego organizatorem jest „Rzeczpospolita”. W tym roku zajął trzydzieste szóste miejsce w klasyfikacji miast na prawach powiatu i dwudzieste wśród miast na prawach powiatu najskuteczniej wykorzystujących fundusze UE.

Jak pisze w artykule Anna Ogonowska-Rejer, sporządzając ranking, organizatorzy chcieli uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Ranking przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wzięto pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów. Punktowano tutaj dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004-2007, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2006-2008 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2005-2008, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2006-2008, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2005-2008, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2005-2008, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2005-2008, transport i łączność oraz ochronę środowiska. Spośród kilkuset samorządów do kolejnego etapu zakwalifikowano 464, w tym 64 miasta na prawach powiatu oraz 200 pozostałych miast i gmin miejsko – wiejskich oraz 200 gmin wiejskich. W drugim etapie oceniano m. in. liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2005-2008, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2005-2008, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2008 i 2009 roku czy urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO. 

Po zebraniu wszystkich informacji powstał ostateczny ranking, w którym Tarnobrzeg uplasował się na trzydziestej szóstej pozycji wyprzedzając takie miasta jak: Biała Podlaska, Elbląg, Zabrze, Słupsk, Ruda Śląska, Tarnów, Suwałki, Chorzów, Włocławek czy Radom. W ocenie jakości gminy, samorząd tarnobrzeski otrzymał 52,2 punktu, w tym za sytuację finansową 31,19, a za zarządzanie 20,96. Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 3233 zł, a wydatki – 3231 zł. 

Bardzo dużym sukcesem jest również uplasowanie się Tarnobrzega na dwudziestej pozycji w rankingu miast na prawach powiatu, najskuteczniej wykorzystujących fundusze UE. Samorząd tarnobrzeski uzyskał tu 110,36 punktu. W ubiegłym roku przychody z UE na jednego mieszkańca Tarnobrzega wyniosły 323,5 zł, a całkowity udział przychodów z Unii Europejskiej w budżecie miasta wyniósł 10,01 procenta. Podczas tworzenia rankingu wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz urzędów marszałkowskich. 

rzepa