Rajd szlakiem Jędrusiów

Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, zapraszają na rajd szlakiem oddziału partyzanckiego Władysława Jasińskiego  „Jędrusie”.

Rajd rozpocznie się 7-go sierpnia o godzinie 8.30. Spotkanie uczestników rajdu odbędzie się przed Tarnobrzeskim Domem Kultury. Rajdzakończy się ok. godz.17.00 wspólnym obiadem.

O godz. 9.00 nastąpi wymarsz podpomnik „Jędrusiów”, pod którym zostaną złożone kwiaty.Kilkunastokilometrowa trasa rajdu przebiegać będzie przez tereny naktórych działała organizacja „Jędrusie”. Po przeprawie promemprzez Wisłę przejdziemy do Sulisławic, gdzie zostaną złożonekwiaty na wspólnej mogile „Jędrusiów”. Ponadto w programierajdu przewidziane jest zwiedzanie muzeum „Jędrusiów”znajdujące się w Sulisławicach. W trakcie marszu pracownicy IPNprzybliżą historię powstania i działalności oddziału.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać wgodzinach od 8.00-15.30 do siedziby IPN Odział Rzeszów, MaciejRędziniak, tel. 017 8673032, pastor23@poczta.onet.pllub Tarnobrzeskiego Domu Kultury tel. 015 8222110,tdktarnobrzeg@wp.pl(liczba miejsc ograniczona).

Uczestnicy proszeni są o zabranie zesobą dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.)oraz, w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o zaświadczenie odrodziców o zgodzie na udział w rajdzie z czytelnym podpisie rodzicai nr tel. kontaktowego.

Rajd ma na celu przybliżenie historiipowstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego zeszczególnym uwzględnieniem terenów Tarnobrzega i Rzeszowa.

Udział w rajdzie jest bezpłatny.