Dotacje na założenie własnej firmy

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa podkarpackiego pt. „Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe i finansowe” w ramach Priorytetu VI POKL Działania 6.2.

W projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące teren powiatu stalowowolskiego, powiatu niżańskiego, gminy Grębów i Gorzyce (część powiatu tarnobrzeskiego) oraz miasto Tarnobrzeg.

Uczestnikami projektu mogą osoby, które zamierzają otworzyć własną firmę i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu skorzystają z:
1. Bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych:
– opracowania Indywidualnego Programu Działania
– szkolenia z zakresu uruchomienia i prowadzenia firmy oraz tworzenia biznesplanu własnej działalności gospodarczej
– specjalistycznych usług doradczych i informacyjnych z zakresu prawa, podatków, marketingu, finansów itp.
– pomoc w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania i rozliczenia otrzymanej dotacji
2. Pomocy finansowej:
– bezzwrotnego wsparcia kapitałowego, czyli dotacji inwestycyjnej (maksymalna kwota dotacji: 40.000,00 PLN)
– wsparcia pomostowego wypłacanego miesięcznie, w kwocie 700 PLN przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy

Formularze wniosków o zakwalifikowanie do projektu są dostępne na stronie: www.opiwpr.org.pl

WNIOSKI O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU BĘDĄ PRZYJMOWANE od dnia 31 sierpnia do 11 września 2009 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze terenowym Ośrodka w Stalowej Woli, w siedzibie głównej w Sandomierzu oraz za pośrednictwem poczty.

Biura terenowe Ośrodka w Stalowej Woli:
ul. 1 Sierpnia 12. III piętro, pok. 303
pon.-pt. 8.00-16.00
Tel./fax 015 842 41 55
e-mail: stalowawola@opiwpr.org.pl