Marek Kamiński w Tarnobrzegu

W piątek 4 września około godziny 18:00 do Tarnobrzega dotrze „Ekspedycja Wisła” z podróżnikiem Markiem Kamińskim na czele.
Członkowie „Ekspedycji Wisła” będą gośćmi tarnobrzeskich harcerzy ze Szczepu Knieja oraz Prezydenta Miasta Pana Jana Dziubińskiego. W realizacji wizyty Ekspedycji w Tarnobrzegu wsparł harcerzy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła”, a patronat medialny zapewniła Miejska Telewizja Tarnobrzeg.

Informacje na temat „Ekspedycji Wisła” oraz jej międzynarodowychuczestnikach można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Serdecznie zapraszamy na powitanie „Ekspedycji Wisła”, które odbędziesię w piątek około godziny 18:00 w Tarnobrzegu, w miejscu przeprawypromowej. Harcerze będą tam już o 17:30 do czego zachęcamy równieżPaństwa, gdyż w związku podróżowaniem Ekspedycji kajakami nie możnabardziej precyzyjnie określić godziny dotarcia Ekspedycji doTarnobrzegu.

Harcerze z tarnobrzeskiej Kniei w sierpniu zorganizowali „Ekspedycję doźródeł Wisły” będącą częścią projektu Marka Kamińskiego. Podczaspiątkowego spotkania członkowie obu ekspedycji spotkają się zPrezydentem Tarnobrzega przy wspólnym harcerskim ognisku.
Informacje o Szczepie Knieja znajdą Państwo na stronie www.knieja.org

Informacja: OSiR Tarnobrzeg.