Finał realizacji Projektu Funduszu Spójności

Przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dziękowali wykonawcom, realizatorom, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, a także władzom Tarnobrzega za udaną realizację Projektu Funduszu Spójności „Program gospodarki wodno – ściekowej w Tarnobrzegu”.

Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważną i potrzebną inwestycją byłprogram, który pozwolił skanalizować wszystkie osiedla a takżezmodernizować istniejącą sieć wodno – kanalizacyjną, dzięki czemu domieszkańców trafia lepszej jakości woda.

– Moim credo od dekady jest zrównoważony rozwój miasta, a ta zakończona inwestycja właśnie tym jest. Bo wyrównuje nie tylko różnice pomiędzy różnymi regionami Unii Europejskiej, ale także między poszczególnymi osiedlami Tarnobrzega. Jestem dumny, że miałem w tym swój udział – tak zakończył swoje wystąpienie Prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński podczas uroczystości zakończenia prac nad „Programem Gospodarki Wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”

Prezydent, a i inni mówcy podkreślali, że Program był największą inwestycją w Tarnobrzegu od czasu budowy „Siarkopolu”. Z tym że zakończona we wrześniu inwestycja szła naprzeciw wymaganiom ekologii, a „Siarkopol” w zupełnie odwrotnym kierunku.

Poniedziałkowa uroczystość zgromadziła wielu gości: parlamentarzystów,przedstawicieli ministerstw oraz  urzędów centralnych i wojewódzkich.Byli także samorządowcy i szefowie przedsiębiorstw, które wykonywały projekt.

Głos zabierało wielu mówców. Podkreślano (m.in. senator Władysław Ortyl), że Tarnobrzeg wykazał wielką inicjatywę i już w 2004 roku nie bał się skorzystać ze środków Funduszu Spójności (nasze miasto było wśród 22 podmiotów w Polsce, które w pierwszej turze zyskały akceptację dla swoich projektów). Poseł Leszek Deptuła bardzo się cieszył, że Tarnobrzeg wpisał się w sposób znaczący w inwestycje infrastrukturalne Podkarpacia. – Polska wschodnia cały czas odstaje gospodarczo od Polski centralnej i wschodniej – mówił. – Tym bardziej cieszy, że samorząd Tarnobrzega tak pozytywnie wpisuje się w rozwój Podkarpacia.

Dofinansowywana przez UE przebudowa tarnobrzeskich wodociągów i kanalizacji kosztowała 15,3 mln euro, z czego Unia przyznała 12,4 mln.Decyzja o pomocy w ramach Funduszu Spójności Komisja Wspólnot Europejskich podjęła w grudniu 2004 r. Projekt obejmował modernizacje stacji uzdatniania wody, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację wodociągów w Nagnajowie i podłączenie ich i kanalizacji z siecią miejską, modernizacje wodociągów miejskich (m.in.remont popularnego „grzyba” – czyli wieży ciśnień) i modernizacja oczyszczalni ścieków. Niejako osobnym zadaniem był nadzór nad wdrażaniem całego projektu.
Głównym wykonawcą robót był rzeszowski oddział SKANSKA S.A. Obok niej wpracach brali udział: INSTAL Kraków, warszawski KREVOX (modernizowali jeziórkowską stację uzdatniania wody) i tarnobrzeski BCJ. Nadzór nad projektem prowadził polski oddział SAFEGE S.A.
Efekty ich pracy to m.in. blisko 100 km sieci kanalizacyjnej, 10 km kanalizacji deszczowej, a także gruntowna modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że Tarnobrzeg ze swoją inwestycją w obszarze gospodarki wodno ściekowej dochował wszelkich zapisanych w umowie z UE terminów. – Gratulujemy i jesteśmy otwarci na nowe propozycje z Tarnobrzega – podkreślały przedstawicielki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    
Po uroczystych przemowach i gratulacjach otwarto nową miejską fontannę.Główną jej częścią jest odlana z brązu róża. Rzeźba jest autorstwa Giennadija Jerszowa – artysty plastyka wywodzącego się z zaprzyjaźnionego z Tarnobrzegiem Czernihowa. Została odlana w jednej z ukraińskich hut w Kijowie.    

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.Fot. Agata Rybka