Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na VII Edycję Rejonowego Konkursu Recytatorskiego  Szkół Gimnazjalnych.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów z powiatów: tarnobrzeskiego (grodzki i ziemski), stalowowolskiego i niżańskiego. Recytatorzy przygotowują pamięciowo dowolnie wybrane fragmenty prozy i poezji. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć siedmiu minut.

Regulaminy wraz z kartami zgłoszeń dla miasta Tarnobrzega znajdująsię w sekretariatach szkół gimnazjalnych, w Tarnobrzeskim Domu Kulturyoraz na stronie internetowej www.tdk.tarnobrzeg.pl.

W poszczególnych powiatach organizatorami konkursu są: Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, SamorządowyOśrodek Kultury w Nowej Dębie, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach.Placówki te posiadają regulaminy konkursu oraz ustalają własne terminyprzeglądów powiatowych.
Uczniowie zgłaszają swój udział poprzez macierzyste szkoły gimnazjalne.
Eliminacje Miejskie dla miasta Tarnobrzega odbędą się  27 listopada 2009 roku o godz. 10.00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Karty zgłoszeń z eliminacji szkolnych w Tarnobrzegu należy dostarczyć do TDK, do 23. XI. 2009 roku.
Eliminacje Rejonowe odbędą się 11.XII. 2009 roku, o godz. 10.00 również w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Koordynatorem całego konkursu jest dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego TDK,
 tel. 015/822-21-10, wew. 24 oraz wymienione wcześniej placówki kultury – na szczeblu powiatowym i gminnym.