Akcja znicz w Tarnobrzegu

Policjanci powiatu tarnobrzeskiego przeprowadzą wzmożone działania w ramach corocznej akcji „ZNICZ 2009″. Funkcjonariusze czuwać będą nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Od 31 października do 2 listopada br. będą pełnić służbę na drogach w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych.

W dniu Wszystkich Świętych i w okresie poprzedzającym święto na tereniepowiatu tarnobrzeskiego oraz w mieście Tarnobrzeg nie planuje się zmianw organizacji ruchu drogowego. W rejonie cmentarzy znajdujących się wrejonie dróg krajowych i wojewódzkich planowane jest ustawienie znaków”ograniczenie prędkości”, „zakaz zatrzymywania się” i ” zakazwyprzedzania”.
 
– droga wojewódzka nr 871 w granicach administracyjnych miastaTarnobrzega ulica Wisłostrada, droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchuw jednym kierunku. W rejonie cmentarza parkowanie pojazdów będzie sięodbywało na prawych – zewnętrznych pasach ruchu. Ruch pojazdów odbywaćsię będzie tylko jednym – wewnętrznym pasem ruchu.

– droga wojewódzka nr 723 w granicach administracyjnych miastaTarnobrzega prowadząca do Sandomierza na oś Wielowieś usytuowana jestbezpośrednio przy cmentarzu parafialnym. Obowiązywać będzie znak „zakazzatrzymywania się” po obu stronach drogi i ” zakaz wyprzedzania”. Ruchpieszych odbywać się będzie częściowo po chodniku oraz poboczem. Postójpojazdów odbywać się będzie częściowo na wyznaczonym parkinguznajdującym się tuż przy cmentarzu. Wyznaczone również zostały miejscaparkowania dla osób niepełnosprawnych.
 
– Cmentarz komunalny zlokalizowany przy ul. Bema w Tarnobrzegu posiadawłasny parking. Na odcinku tym będzie obowiązywał znak „ograniczenieprędkości 40km/h oraz „zakaz zatrzymywania się”. Ruch pieszych odbywaćsię będzie poboczem jak i też częściowo jezdnią. Wyznaczone zostałymiejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.