Stanisław Piętak – wystawa w MBP

Do 15 stycznia 2010 r. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu prezentowana będzie wystawa przypominająca jednego z najwybitniejszych poetów pokolenia okresu międzywojennego, związanego z Awangardą Krakowską – Stanisława Piętaka.

Okazją do przypomnienia postaci pisarza , który wywodzi się z Wielowsi, były przypadające w tym roku dwie rocznice: setna urodzin i 45 tragicznej śmierci.


Bogaty zbiór fotografii, dokumentów, rękopisy oraz prywatna korespondencja pozwalają prześledzić zarówno życie prywatne jak i twórczą drogę pisarza. Na wystawie zaprezentowano również pierwsze wydania utworów. Wśród nich między innymi najpopularniejszą powieść Młodość Jasia Kunefała z 1938 r. za którą autor otrzymał Literacką Nagrodę Młodych 

Prezentowane na wystawie dokumenty pochodzą z : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu oraz z prywatnych zbiorów Tadeusza Żaka i Sławomira Stępaka. 

Wystawa w miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.