Tarnobrzeg w czołówce rankingu najlepszych samorządów Podkarpacia

Wysokie czwarte miejsce zajął Tarnobrzeg w Złotej Setce Gmin Podkarpacia, rankingu najlepszych samorządów. To druga edycja prestiżowego w naszym województwie rankingu, którego organizatorem jest Gazeta Codzienna Nowiny i Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie.

W tegorocznej edycji Tarnobrzeg „poprawił” swoje wyniki, dzięki czemu awansował z ósmego miejsca na czwarte.

Ranking najlepszych samorządów Podkarpacia jest kolejnym, w którymTarnobrzeg jest dobrze oceniany. W ogólnym rankingu najlepszychsamorządów nasze miasto uplasowało się na czwartym miejscu z ogólnąliczbą punktów 222. Chociaż czwarte miejsce podobno jest najgorsze dlasportowca, dla tarnobrzeskiego samorządu jest powodem do zadowolenia, wszczególności, że na końcowy wynik złożyły się dobre lokaty wposzczególnych kategoriach.

Tarnobrzeg znalazł się w pierwszej trójce, zaraz za Krosnem iRzeszowem, wśród najaktywniejszych gmin. Świadczy to o tym, że włodarzemiasta wiedzą, jak zabiegać o środki na finansowanie własnych zadańpozyskane z innych źródeł niż dotacje ogóle i subwencje. Cieszyć możetakże fakt, że w ważnej kategorii, jaką jest udział liczby osóbfizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbiemieszkańców, Tarnobrzeg uplasował się na szóstym miejscu, pomiędzyRzeszowem a Krosnem. Zaś w kategorii dochody własne na jednegomieszkańca, nasze miasto zajęło siódmą lokatę. Jak przyznaje AndrzejWójtowicz, Zastępca Prezydenta Miasta, od najlepszych dzieli nas kilkamiejsc, ale siódma lokata na blisko 160 gmin, jest powodem dozadowolenia. Dodaje przy tym, że słabą stroną miasta cały czas jestwysokość ponoszonych kosztów, chociażby na placówki i instytucje, którepozostały po czasach, kiedy Tarnobrzeg był miastem wojewódzkim. Gdybynie to, na pewno nasz wynik w kwestii wydatków inwestycyjnych wwydatkach ogółem czy wśród dochodów, byłby o wiele lepszy.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniła kapituła konkursowapod przewodnictwem Krzysztofa Kaszuby, rektora Wyższej SzkołyZarządzania w Rzeszowie, która wraz z „Nowinami” organizowała ranking.

Info: UM