1% dla ESTEKA

Benjamin Franklin powiedział: na tym świecie pewna jest tylko śmierć i podatki. Jeśli więc musimy już płacić podatki, to warto przy okazji wesprzeć dobre lokalne dzieło, a obecny system stwarza nam taką możliwość. Podobnie jak w zeszłym roku proponuję wykorzystać 1% podatku do działalności stowarzyszenia ESTEKA, z tym że będzie to jeszcze prostsze i z dodatkowym ułatwieniem dla podatników.

Od dziś w środkowej kolumnie strony głównej pojawiają się grafiki kierujące do darmowego programu on-line do wypełniania PITów lub do pobrania jego odpowiednika na swój komputer.

Osoby korzystające z programu będą miały automatycznie wypełnione pola formularza podatkowego w ten sposób, że 1% ich podatku zostanie przekazany na wsparcie działalności stowarzyszenia ESTEKA.

O Organizacji
Stowarzyszenie ESTEKA powstało w 2003 roku. W ramach swojej działalności statutowej podejmuje następujące działania skierowane na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej:
organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym m.in. prowadzenie drużyny rycerskiej, w której dzieci i młodzież doskonalą umiejętności związane z jazdą konną, fechtunkiem oraz historią. W ramach realizowanych programów wykonane zostały stroje kawaleryjskie oraz szlacheckie (XVII wiek);  • organizacja zajęć wyrównawczych w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Projekt zakłada organizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, informatyki oraz jazdy konnej dla dzieci ze Szkół Podstawowych. W 2008 roku wzięło w nim udział ponad 200 dzieci z terenu Tarnobrzega;
  • przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej w miejscowościach Sielpia, Rabka i Gozdawa. W 2008 roku z tej formy spędzania wakacji skorzystało 995 dzieci. Akcja letnia obejmuje organizację obozów specjalistycznych: informatycznych, językowych, konnych, artystycznych, sportowych (siatkówka, piłka nożna);
  • realizacja programu Profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej. W ciągu czterech lat trwania projektu zrealizowano działania z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotyków, tytoniu… Efektem realizacji zadania były publikacje wspierające rodziców i środowisko szkolne poruszające problematykę uzależnień.
  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Tarnobrzega, w tym Parada Mikołajów (ponad 1.000 uczestników w 2008),
  • festiwale dziecięce: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC (w 2009 odbyła się XVI edycja w finale której wzięło udział blisko 400 harcerzy z terenu Polski) oraz wsparcie Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES w którym w eliminacjach i w finale wzięło blisko 3000 osób.


Realizacja programów i projektów była wspierana dotacjami m.in. przez Wojewodę Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Urząd Miasta Tarnobrzeg.

Stowarzyszenie oprócz realizacji zadań programowych podjęło się realizacji projektu „Budowa ośrodka hipoterapii wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Projekt zakłada budowę ośrodka z salami rehabilitacyjnymi, stajniami, krytą ujeżdżalnią oraz pokoi gościnnych na 50 miejsc. Uzupełnieniem projektu będzie stworzenie części rekreacyjno-sportowej w której znajdą się m.in.: park linowy, gród rycerski z podgrodziem, parkiem stworów baśniowych, zjeżdżalnia rurowa, trasy rowerowe oraz zaplecze gastronomiczne. W celu promowania projektu został wydany Katalog oraz opracowana została strona internetowa www.hipoterapia.info która została przetłumaczona na 4 języki.

Osoby zarządzające organizacją

Janusz Szwed – prezes zarządu
Robert Kędziora – wiceprezes
Robert Piątkowski – skarbnik
Wojciech Bartyzel – członek zarządu
Piotr Mazurkiewicz – członek zarządu

Rodzaj organizacji
  – organizacja pozarządowa
  – organizacja pożytku publicznego
  – organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2009 rok
  – organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
  – organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
  – organizacja/instytucja działająca na rzecz osób uzależnionych
  – organizacja/instytucja prowadząca działalność proeuropejską

Jeżeli chcesz wspomóc Stowarzyszenie, możesz przekazać 1% podatku poprzez wypełnienie PIT’ów dla zeznań podatkowych, wykorzystując program PIT-OPP który możesz bezpłatnie pobrać ze strony internetowej lub wypełnić Pit On-line.

Możesz także pomóc dowolnym datkiem wpłacając go na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie ESTEKA
ul. Leśna 3A, 39-400 Tarnobrzeg
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

Nr rach.: 24 9434 0002 2001 1000 1775 0001

Więcej informacji
www.esteka.pl
www.hipoterapia.info
www.spiewograniec.pl