15-ta edycja konkursu Wygraj Sukces

Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio PRO- MEDIA są organizatorami 15-tej edycji konkursu piosenki WYGRAJ SUKCES.

Konkurs odbywa się pod patronatem Jana Dziubińskiego Prezydenta MiastaTarnobrzeg.

Zapraszamy solistów w wieku 5- 19 lat do udziału wkonkursie!!! Nagrodą Główną jest wycieczka do Eurodisneylandu podParyżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora.

Zgłoszenia do konkursu uczestnik dokonuje wyłącznie na specjalnymformularzu 15 edycji za pomocą internetu pod adresem internetowym: www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl
Adres formularza jest dostępny także na stronach: www.wygrajsukces.com.pl

Formularz należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2010 r. Douzupełnienia formularza niezbędny będzie numer identyfikacyjny płytywyłącznie z 15 edycji, który został zawarty we wkładce 15 płyty(naklejka).

Zamówienia realizuje Studio PRO- MEDIA i sklep internetowy na stronie www.wygrajsukces.com.pl .
W sprawach dystrybucji płyty prosimy o kontakt ze Studiem PRO- MEDIA w Tarnobrzegu nr tel. 15 823 68 48 e-mail: studio@wygrajsukces.com.pl

15 stycznia 2010 r. rozpocznie się dystrybucja 15 płyty KonkursuPiosenki „WYGRAJ SUKCES” dla osób indywidualnych i na zasadachkomisowych.

Od 20 stycznia 2010 r. płytę będzie można zakupić w sieci sklepów muzycznych RIFF. Szczegółowy wykaz sieci sklepów i regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.wygrajsukces.com.pl.

Eliminacje wstępne odbędą się w dniach od 15 do 22 marca 2010 r. w kilkudziesięciu wybranych ośrodkach kultury na terenie całego kraju. Lista ośrodków jest nadal otwarta, zapraszamy ośrodki w całej Polsce do współtworzenia konkursu.

II etap konkursu stanowią eliminacje regionalne. Wezmą w nich udział Laureaci eliminacji wstępnych. Odbędą się one w dniach od 12 do 30 kwietnia 2010 r.

Solista biorący udział w eliminacjach regionalnych, od 31 marca 2010 r., wpisując login na stronie formularza i numer identyfikacyjny płyty, znajdzie informacje o terminie i miejscu eliminacji regionalnych. Uczestnicy nie będą powiadamiani listownie.

Przesłuchania finałowe odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury:
30 maja 2010 r. (niedziela) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. I, II, III
31 maja 2010 r. (poniedziałek) – prezentacje konkursowe – soliści w kat. III cd., IV

Koncert Galowy odbędzie się 01 czerwca 2010 r. (wtorek)

Szczegóły w regulaminie znajdującym się na stronach:
www.wygrajsukces.com.pl
www.tdk.tarnobrzeg.pl

Koordynatorem konkursu na wszystkich etapach organizacji jest Tarnobrzeski Dom Kultury, w sprawach związanych z konkursem prosimy o kontakt:
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel/fax 15 822-74-97; 822-21-10 w. 24
e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl
Zapraszamy solistów i opiekunów do udziału w konkursie.