Przegląd Jasełek

Tarnobrzeski Dom Kultury, Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży, Prezydent Miasta Tarnobrzeg zapraszają na VII Rejonowy Przegląd Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych

Konkurs skierowany jest do szkolnych i parafialnych grup teatralnych działających w tarnobrzeskim rejonie duszpasterskim.

Celem konkursu jest krzewienie wartości religijnych i uniwersalnych wypływających z treści Narodzenia Pańskiego, podtrzymanie i rozwój bogatej, polskiej tradycji okresu Narodzenia Pańskiego, troska o kulturę słowa i rozwój wrażliwości  teatralnej dzieci i młodzieży.
Do konkursu zgłosiło się kilkanaście zespołów m.in.: ze Szkoły Podstawowej Nr 3 , 10 ,11 i 8 w Tarnobrzegu, z Zespołu Szkół w Cyganach, Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaleszanach, Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 14 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 (czwartek) w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury
Wstęp wolny.