Promocja książki: Poligon Wehrmachtu „Południe”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zapraszają na spotkanie promocyjne książki Tomasz Sudoła: Poligon Wehrmachtu „Południe”.

Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2010 r. o godz. 18.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.


Krótki opis książki:

Zlokalizowany w widłach Wisły i Sanu poligon Wehrmachtu „Południe”stanowił jedno z ważniejszych ogniw okupacyjnej struktury wojskowej w Generalnym Gubernatorstwie. W związku z budową i funkcjonowaniem poligonu miał miejsce szereg istotnych inwestycji, realizowanych w oparciu o pracę przymusową Polaków, Żydów i jeńców wojennych, zgromadzonych w kilku obozach.

Ludność polska, która zamieszkiwała omawiany obszar, zmuszona była egzystować w specyficznych warunkach, na które składały się m.in. wysiedlenia wsi, obowiązek pracy przy pracach poligonowych i surowe represje wymierzane w walkę z ruchem oporu.Paradoksalnie bowiem mimo niesprzyjających warunków, związanych m.in.ze stałą obecnością wojska niemieckiego i silnym zabezpieczeniem poligonu, organizacje konspiracyjne funkcjonowały na omawianym terenie już od przełomu 1939/1940 r., a od 1942 r. rozpoczęły swoją działalność grupy.

Książka zmusza do refleksji nad kwestią odpowiedzialności Wehrmachtu za zbrodnie popełnione „na Wschodzie”. Równie interesująco przedstawia się kwestia skali eksploatacji robotników przymusowych czy też zasięgu i efektywności organizacji konspiracyjnych. Wszystko to składa się na nieznany dotychczas obraz okupacji niemieckiej na części terenu obecnego województwa podkarpackiego. Bogactwo materiału archiwalnego,przeważającej mierze publikowanego po raz pierwszy, uzupełniają mapy i fotografie.