Na Skrzydłach Przeszłości

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza na wystawę Na Skrzydłach Przeszłości.

Motywy ptaków na zabytkach archeologicznych z ziem polskich (XI w. p.n.e. – XVII w. n.e.) przygotowaną przez p. Tomasza Skorupkę z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Zebrane z polskich muzeów zabytki archeologiczne z wyobrażeniamiskrzydlatych istot przedstawione są na tle pięknych fotografii i głosówptaków. Otwarcie ekspozycji, połączone z krótką, multimedialną prezentacją autora, odbędzie się w piątek 5 lutego 2010 r. o godzinie 11.30.