Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie „Tradycyjne Obrzędy Polskie-Wielkanocny Konkurs Plastyczny”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tematy prac konkursowych to: kartka wielkanocna, pisanka i palma wielkanocna.

Komisja artystyczna oceniać będzie kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac ( kolorystyka, użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa ). 

Terminy:


– zgłaszanie prac do konkursu do 17 marca 2010r.(włącznie)
– rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy 25 marca 2010 r.godz. 16.00 /Galeria Afisz – kawiarnia TDK/
– wystawa czynna w terminie 25 marca – 06 kwietnia 2010r.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Szczegółowych informacji udziela:
Tarnobrzeski Dom Kultury
Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego
ul. Słowackiego 2 Tarnobrzeg
tel.: 15 822-21-10 wew. 24, e-mail:ara@tdk.tarnobrzeg.pl
Regulamin znajduje się na stronie TDK: www.tdk.tarnobrzeg.pl