Losowanie mieszkań TTBS w środę, 3 marca

W środę, 3 marca o godzinie 16 w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbędzie się losowanie mieszkań, które zostaną wybudowane przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Ogółem liczba złożonych wniosków wynosiła 197.

W ubiegłym tygodniu zebrała się komisja do spraw rozpatrywania wniosków o wynajem lokali w zasobach TTBS. Przy analizowaniu wniosków rozpatrywane były kryteria określone w „Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców TTBS Sp. z o.o.”

Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych wniosków i ich zgodności z przyjętym regulaminem i obowiązującymi kryteriami została podjęta decyzja, że w pierwszej kolejności otrzymują mieszkanie lokatorzy z zasobów TTBS tj. 14 rodzin. Mieszkania, zwolnione przez mieszkańców TTBS są zakwalifikowane do rozdysponowania dla nowo-ubiegających się.

Dodatkowo z pozostałych osób na liście starających się o mieszkanie wykluczone zostało 6 rodzin ze względu na zbyt niskie dochody i jedna osoba ze względu na posiadanie mieszkania własnościowego.
Kolejne 5 wniosków zostało odrzucone ze względu na miejsce zamieszkania poza Gminą Tarnobrzeg, gdyż zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo w przydziale mieszkań mają mieszkańcy Gminy.

O przydziale mieszkania ze względu na dużą ilość wniosków zdecyduje publiczne losowanie, które odbędzie się w środę 03.03.2010 r. o godz.1600 w sali Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tak więc z pozostałej puli172 wniosków zostaną wylosowani przyszli najemcy.
Podczas losowania ubiegający się będą rozdzieleni na 4 kategorie wg metrażu określonego we wniosku. Przy losowaniu do każdej kategorii lokalu (tj. wg metrażu) zostaną wylosowane dodatkowo po 3 rodziny na listę rezerwową.

Informacja: UM.