Wiosenne Igraszki

„Wiosenne Igraszki” to koncert zespołów działających placówkach w Baranowie Sandomierskim.

W koncercie biorą udział dzieci i młodzież, którzy poświęcają swój wolny czas na rozwój artystyczny w dziedzinie tańca, śpiewu, kabaretu, muzyki, plastyki i folkloru.

WIOSENNE IGRASZKI:
14 marca w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu – godz.15.00

21 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie S. – godz.18.00