Klasa mundurowa w Tarnobrzegu – jest porozumienie!

W mijającym tygodniu, po blisko dwumiesięcznych uzgodnieniach z Dyrekcją Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu oraz spotkaniu (pokazie) z uczniami klasy mundurowej, a także z ich rodzicami, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gimnazjum a Oddziałem Tarnobrzeg Związku Strzeleckiego. 

Na mocy porozumienia instruktorzy z tarnobrzeskiego „Strzelca” będą realizować program szkolenia w klasie, nad którą objęli patronat.

10 marca 2010 roku odbyły się pierwsze dwugodzinne zajęcia, które odbywać się będą w szkole co tydzień oraz co drugi tydzień „w polu”. W rozszerzeniu działy szkolenia jakie będą realizowane do końca roku szkolnego oraz skan porozumienia. 


1) Historia i tradycje oręża polskiego
2) Musztra i Regulaminy
3) Terenoznawstwo i topografia
4) Podstawy pierwszej pomocy
5) Podstawy szkolenia taktycznego
6) Szkolenie ogniowe (strzeleckie)
7) Łączność wojskowa
8) Wybrane zagadnienia z obrony cywilnej
9) Szkolenie fizyczne
10) Podstawy bytowania w terenie – survival

Więcej informacji na stronie tarnobrzeskiego Strzelca