Turyści o Sandomierzu – raport KMS

Koło „Młodych Socjologów” działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zakończyło badania pod nazwą „Turyści o Sandomierzu”.

Efektem pracy jest raport z badań, dostępny w rozszerzeniu…

Skąd turyści dowiadują się o Sandomierzu, co najczęściej zwiedzają, czego im brakuje, jak długo zatrzymują się na miejscu i jakie zgłaszają uwagi. Odpowiedzi m.in. na te pytania zawarte są w raporcie Koła Młodych Socjologów.

Informacje interesujące również z punktu widzenia turystyki w szerszym regionie. Potwierdzają się obserwacje, że zdecydowana większość turystów odwiedza Sandomierz na bardzo krótko, podobnie jak znajdujące się w okolicy inne atrakcje turystyczne. Na dostosowaniu się do takich spostrzeżeń może skorzystać również Tarnobrzeg, którego szanse rozwoju coraz częściej wiązane są z turystyką i rekreacją.

Tu można pobrać raport w postaci pliku pdf 1,4MB.