Letni wypoczynek z Esteką

Stowarzyszenie ETSEKA rozpoczęło rekrutację na wyjazdowe formy letniego wypoczynku.

Podczas tegorocznych wakacji na dzieci i młodzież czeka 1.200 miejsc na obozach i koloniach letnich zorganizowanych w miejscowościach Sielpia oraz Ustroń.

Główna baza letniego wypoczynku jest przygotowana w miejscowości Sielpia k. Końskich, gdzie na blisko 5 ha ośrodku wypoczynkowym dzierżawionym przez Stowarzyszenie ESTEKA od Kieleckiej Chorągwi ZHP od 26 czerwca zorganizowanych zostanie sześć turnusów obozów.

Staramy się przygotować tak akcję letnią, by każdy chętny mógł znaleźć coś dla siebie. Stąd na każdym turnusie będzie jeszcze podział na specjalności. W tym roku zostaną zorganizowane turnusy: sportowe (piłka nożna dla chłopców, piłka siatkowa dla dziewcząt). informatyczne, konne, wypoczynkowe, kolonie dla dzieci z klas I – IV, artystyczne, językowe… To niektóre z form które czekają na chętnych – Robert Kędziora – kierownik placówek letniego wypoczynku.

Położenie ośrodka nad zalewem Czarnej Koneckiej sprzyja realizacji ciekawego programu. Oprócz zajęć sportowych na dwóch boiskach do gry w piłkę siatkową, boisku do gry w piłkę nożną czy własnej plaży na uczestników wypoczynku czeka sprzęt w postaci kajaków, rowerów wodnych i turystycznych. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów leśnych sprzyja też organizacji pieszych wycieczek terenowych.

Staramy się tak ułożyć zajęcia, by dzieci i młodzież po pierwsze mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje specjalistyczne, a po drugie by w pełni wykorzystać walory wynikające z położenia ośrodka. W programach każdego z turnusów nie zabraknie więc zajęć sportowo-rekreacyjnych, zabaw nad wodą czy w przypadku niepogody zajęć w świetlicach połączonych z projekcjami filmów, wykorzystaniem kawiarenki internetowej, karaoke czy dyskotek… To wszystko sprawia, że na nasze obozy rokrocznie wyjeżdża blisko 1.000 dzieci… – Janusz Szwed, Prezes Zarządu ESTEKI.

Drugą z form już od kilku lat proponowaną młodzieży są Wyjątkowe Warsztaty Wokalne. Młodsi uczestnicy mogą skorzystać z warsztatów teatralno-taneczno-wokalnych organizowanych w Sielpi, natomiast starsi doskonalą swoje umiejętności w miejscowości Ustroń.  

Ta forma wypoczynku wiąże się z rozwijaniem umiejętności związanych ze śpiewem, teatrem czy tańcem, dlatego przy realizacji programu wykorzystywana jest kadra na co dzień pracująca w teatrach muzycznych, prowadzące własne szkoły śpiewu czy ruchu scenicznego… To wszystko ma zapewnić uczestnikom WWW największy poziom merytoryczny prowadzonych zajęć – Jarosław Piątkowski, koordynator obozów artystycznych.  

Więcej informacji nt. przygotowywanej akcji letniej można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia www.etseka.pl w zakładce letni wypoczynek, gdzie oprócz informacji o obozach można obejrzeć fotogalerie z lat ubiegłych.

W ubiegłym roku z letniego wypoczynku organizowanego przez ESTEKĘ skorzystało blisko 1.000 osób. Wypoczynkiem zostały objęte również dzieci z domów dziecka i placówek wychowawczych, dla których wyjazd na letni wypoczynek stawał się jedyną możliwością spędzenia wakacji poza placówką. Stowarzyszenie od kilku lat współpracuje w tym zakresie z Placówką Opiekuńczą z Tarnobrzega, Domem Dziecka w Łoniowie czy placówką w Nieskurzowie…