Źródła i następstwa uzależnień – konkursy

Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu ogłaszają w ramach II TARNOBRZESKICH DNI PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM konkursy pt. „Źródła i następstwa uzależnień”.

Konkurs ma dwie formy – literacką i plastyczną. Do wygrania m.in. aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 i MP4.


1. Plastyczny – plakat podejmujący tematykę alkoholizmu i przemocy
2. Literacki – NA KRÓTKĄ FORMĘ PROZATORSKĄ (opowiadanie, esej, fragment pamiętnika) traktująca o problemach alkoholizmu i przemocy we współczsnym społeczeństwie.

Nagrody:
I miejsce aparaty fotograficzne
II odtwarzacze MP4
III odtwarzacze MP3
IV pendrive lub słuchawki z mikrofonem
Dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

więcej na www.sbm.tarnobrzeg.pl