Pomoc psychologiczna dla ofiar powodzi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu informuje, że w związku z sytuacją powodziową w naszym regionie, udziela bezpłatnych porad psychologicznych wszystkim poszkodowanym. Pracownicy placówki porozmawiają z każdą potrzebującą osobą, deklarują dojazd do miejsca pobytu poszkodowanych. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 822 75 90.
Pod tym numerem przyjmowane są również zgłoszenia.