Tarnobrzeg ciągle pod wodą

W Tarnobrzegu sytuacja się pomału stabilizuje. Poziom wody w Wiśle zaczyna opadać. Woda w wyrwie się wyrównuje z poziomem wody w Wiśle.

Według prognoz w kolejnych godzinach poziom wody będzie nadal się obniżał. Oczywiście woda nie zniknie z dnia na dzień. Na terenach najbardziej dotkniętych powodzią przez wiele dni woda będzie się jeszcze utrzymywać.

Wszelka pomoc kierowana jest do mieszkańców z terenów osiedli Wielowieś, Sielec, Sobów, Dzików, a także pozostałych. Na ten moment pływają dwa transportery, które cały czas rozwożą żywność po zalanych obszarach. Bezpośrednio do domostw żywność dostarczana jest za pomocą łódek.

Dziś rozpoczęła się także akcja spisu wszystkich poszkodowanych, którzy zdecydowali się nie opuszczać swoich domów. Dzięki temu będzie informacja o tym ile powodzian zostało na terenach zalewowych i konkretnie jaka jest im potrzebna pomoc. 

Ci, którzy zostali ewakuowani mogą być spokojni o pozostawiony dobytek. Straż pożarna wspólnie z policją dniami i nocami patroluje za pomocą łodzi pozostawione domostwa. Policja do patrolowania używa w nocy także helikoptera ze specjalnym reflektorem do oświetlania terenu. Straż Miejska patroluje też tereny, z których woda ustąpiła i jest już możliwe wjechanie tam lub przejście w woderach.

– Chcę uspokoić mieszkańców, że robimy naprawdę wszystko, aby zabezpieczyć teren i żeby nie doszło do żadnych kradzieży – mówi Wiktor Stasiak, zastępca Prezydenta Miasta i przewodniczący Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. – Chcemy także zadbać o osoby pozostające na terenach zalewowych. Prowadzona jest akcja szczepienia, przy czym jest to szczepienie nieobowiązkowe, tylko dla tych, którzy zranili się, mają zdarty naskórek i mają kontakt z wodą.

Pomału także odpowiednie służby przystępują do sprzątania zanieczyszczonych terenów. W wyznaczone miejsca będą podstawiane kontenery, a mieszkańcom będą rozdawane worki na śmieci.

Osoby ewakuowane z rolniczych osiedli Tarnobrzega zostały umieszczone w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Św. Barbary (tel. 15 822 49 41) oraz Hotelu Nadwiślańskim Ośrodka Sportu i Rekreacji Wisła (tel. 15 822 47 56).

Od wtorku uczniowie dwóch zalanych szkół podstawowych nr 8 i nr 11 powinni rozpocząć zajęcia lekcyjne w szkole podstawowej nr 9 (ul. Wiejska osiedle Dzików) i nr 10 (ul. M. Dąbrowskiej osiedle Serbinów). Nauka dla uczniów w/w szkół będzie zorganizowana w szkołach: 

dla SP nr 8 – w SP nr 9 ul. Wiejska osiedle Dzików
dla SP nr 11 – w SP nr 10 ul. M. Dąbrowskiej osiedle Serbinów
Uczniowie będą mieć zagwarantowane przybory szkolne, posiłek oraz transport.
Zebrania organizacyjne odbędą się w dniu 24.05.2010 o godz. 10:00 w SP nr 9 i SP nr 10.
Rozpoczęcie zajęć od dnia 25.05.2010
Informujemy o obowiązku kontynuacji zajęć, tak aby rok szkolny mógł zakończyć się terminowo bez konieczności odrabiania zajęć na wakacjach.