Nie przeszkadzajmy w akcji ratowniczej!

Komunikat dla mieszkańców Tarnobrzega i miejscowości przyległych do terenów objętych powodzią:
Sztaby zarządzania kryzysowego proszą mieszkańców miejscowości przyległych do terenów objętych powodzią o nie blokowanie dróg dojazdowych do terenów powodzi i nie utrudnianie akcji prowadzonych przez zespoły ratownictwa. 
Prosi się mieszkańców o nie podjeżdżanie rowerami, nie podchodzenie, nie zbliżanie się do terenów zalewowych.