Wojewoda odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w Tarnobrzegu

W związku ze stałą poprawą sytuacji powodziowej, systematycznym zmniejszeniem się stanu wody na rzekach województwa podkarpackiego oraz korzystną prognozą pogody na najbliższy okres, dziś o godzinie 15 Mirosław Karapyta odwołał dla miasta Tarnobrzeg i Gminy Gorzyce pogotowie przeciwpowodziowe.

Woda nadal utrzymuje się na rozlewiskach na terenie osiedli Zakrzów, Sielec, Sobów i w mniejszym stopniu na osiedlu Dzików.

Najtrudniejsza sytuacja jest na osiedlu Wielowieś, gdzie na znacznej części zalega woda. Wzdłuż ulicy Warszawskiej dojazd jest możliwy mniej więcej do wysokości cmentarza. Na większości bocznych ulic od Warszawskiej w osiedlach Zakrzów, Sielec i Wielowieś wciąż zalega woda. Na bieżąco prowadzone jest pompowanie wody z rozlewiska w osiedlach Dzików, Sielec i Sobów oraz w Zakrzowie na terenie oczyszczalni. Pompowanie koordynuje sztab w Państwowej Straży Pożarnej w konsultacji ze Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zarządami osiedli.

– Chcę bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom Tarnobrzega – z całego miasta – którzy włączyli się zarówno w prowadzenie akcji ratowniczej, jak i w pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź. Wasze zaangażowanie pokazało, że Tarnobrzeg to jedno wspólne miasto – a Tarnobrzeżanie to jedna wspólnota. Chcę także podziękować wszystkim, którzy wsparli nas w tym trudnym czasie. Pomoc w prowadzeniu akcji ratowniczej i usuwaniu skutków katastrofy oraz wsparcie dla powodzian płynie do nas nie tylko z całego regionu i całej Polski, ale także z zagranicy. Przed nami wciąż jeszcze stoi wiele zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom poszkodowanym przez powódź i usuwaniem skutków żywiołu. Dlatego apeluje do mieszkańców miasta i wszystkich, którzy mogą i chcą nam pomóc o wsparcie naszych działań na rzecz powodzian. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i każda pomoc jest dla nas bardzo cenna – mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta Jan Dziubiński, Prezydent Tarnobrzega.

Na piątkowej konferencji prasowej Andrzej Wójtowicz, zastępca Prezydenta Miasta, podał wstępne informacje dotyczące szacowania szkód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że naprawa dróg i chodników będzie kosztować ok. 13 mln 257 tys. zł. Wstępny koszt odtworzenia i przywrócenia funkcjonowania zalanej oczyszczalni ścieków szacowany jest na 15 400 000 zł, a ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Osiedlach Wielowieś, Sobów, Sielec, Zakrzów i Dzików, szacowany jest na 4 200 000 zł. Ponadto szacuje się, że przywrócenie do funkcjonowania obiektów publicznych ze strefy zalanej – dwie szkoły, dwa przedszkola, obiekty usługowe (biblioteki), strażnice OSP, budynki mieszkalne wyniesie ponad 7 mln zł. W terenie zalanym pozostają trzy obiekty sakralne – wartość przywrócenia do funkcjonowania szacowana jest na ponad 3 mln zł oraz cmentarz parafialny, gdzie brak jest na dzisiaj właściwego oszacowania szkód, ponieważ cały czas pozostaje w strefie zalanej.
Liczba gospodarstw domowych zalanych (całkowicie lub w niewielkim stopniu)
    Oś. Wielowieś – 435 gospodarstw + 17 nieewidencjonowanych
    Oś. Sobów – 393 gospodarstw + 12 nieewidencjonowanych
    Oś. Sielec – 161 gospodarstw + 2 nieewidencjonowanych
    Oś. Zakrzów – 259 gospodarstw + 24 nieewidencjonowanych
    Oś. Dzików – 251 gospodarstw + 36 nieewidencjonowanych
Razem: 1499 gospodarstw ewidencjonowanych i 91 nieewidencjonowanych

Na razie do Prezydenta Miasta wpłynęło dziesięć wniosków o lokal zastępczy. Osoby składające wniosek, jeśli utraciły dokumenty podpisują specjalne zaświadczenie. Oczywiście komisja będzie weryfikować wszystkie podawane dane i sprawdzać czy w rzeczywistości budynek mieszkalny nie nadaje się do zamieszkania. W obecnej sytuacji Prezydent Miasta ma upoważnienie ustawowe i uchwałowe do przydzielenia mieszkania w trybie szczególnym. Cały czas prowadzone są rozmowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczące trybu pozyskania mieszkań.