Można już zgłaszać wnioski o udzielenie pomocy

Prezydent Miasta zorganizował punkty, w których wydawane i przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w maju 2010 r.

Maksymalne limity pomocy to 20 lub 100 tys. złotych, zależnie od sposobu rozliczania i wyceny remontów.

Wnioski wydawane i przyjmowane są przez pracowników Urzędu Miasta dla:
osiedla Sobów – w remizie OSP,
osiedla Wielowieś – w szkole,
osiedla Zakrzów – w remizie OSP,
osiedla Sielec – w domu osiedlowym

Wnioski dla pozostałych osiedli z terenu miasta wydawane i przyjmowane będą w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza 7, stanowisko kierownika BOI

Punkty czynne będą:
poniedziałek, 31 maja, w godzinach 12 – 22
wtorek, 1 czerwca, w godzinach 8 – 22
środa, 2 czerwca, w godzinach 8 – 10

Pomoc może być przyznana w wysokości na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego:
1. do 20. 000 PLN – w przypadku, gdy osoba uprawniona nie przewiduje większych kosztów i rezygnuje z wyceny kosztów, o której mowa w pkt 2;
2. od 20. 000 PLN do 100. 000 PLN – w takim przypadku dla uzyskania zasiłku niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów wykonana przez upoważnione przez do tego osoby wyznaczone przez wojewodę.

Pomoc wymieniona w pkt 2 jest udzielana w ratach: I rata wynosi 50 % kosztów remontu lub odbudowy. W przypadku pomocy, o której mowa w pkt 2 niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów remontów lub odbudowy wykonana przez upoważnionego – wskazanego przez Wojewodę – rzeczoznawcę majątkowego lub rzeczoznawcę budowlanego. Osoby uprawnione do pomocy są obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Pliki do pobrania
– pismo Wojewody w sprawie wniosków o udzielenie pomocy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w maju 2010 r.
wniosek