Krok w stronę rewitalizacji trasy kolejowej Tarnobrzeg-Mielec-Dębica

We wtorek w Rzeszowie Prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński podpisał umowę o współfinansowaniu opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica”.

Studium wykonalności, to podstawowa dokumentacja dotycząca modernizacji linii kolejowej Ocice – Mielec – Dębica. Zostaną w niej określone koszty modernizacji oraz zakres robót, jakie trzeba wykonać.

Obecnie trasa jest w fatalnym stanie technicznym. Nie kursują już po niej połączenia osobowe, a towarowe, służące firmom z mieleckiej strefy, poruszają się po niej z bardzo małą prędkością.

Umowę o współfinansowaniu oprócz samorządu Tarnobrzega podpisały: samorząd województwa, PKP Polskie Linie Kolejowe, Mielec, Dębica, a także powiaty mielecki, tarnobrzeski i dębicki. Samorząd województwa, PKP oraz Mielec dadzą po 300 tysięcy złotych. Pozostali w sumie 100 tysięcy zł, czyli każdy dołoży po 20 tys. zł. Radni Miasta Tarnobrzeg uchwałę w tej sprawie podjęli już na styczniowej sesji Rady Miasta.

Podpisanie umowy o współfinansowaniu opracowania studium, to dopiero początek drogi do rewitalizacji tej trasy. Opracowanie studium potrwa około roku.