Projekt Miasteczka Ruchu Drogowego wyróżniony w konkursie

Tegoroczny konkurs pod hasłem „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” zorganizował Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zgłoszony przez Miasto Tarnobrzeg otrzymał wyróżnienie i został nagrodzony przez firmę Arkus&Roment czterema rowerami.

Wyniki zostały ogłoszone 30 maja 2010 roku podczas Konferencji i inauguracji ogólnopolskiej kampanii policyjnej „Rowerem bezpiecznie do celu”. Komisji konkursowej przewodniczył Podsekretarz Stanu, Adam Rapacki.

Miasteczko Ruchu Drogowego, to miejsce służące głównie do nauki jazdy rowerem i motorowerem. Zagrożenia w ruchu drogowym z jakimi na co dzień się spotykamy skłaniają nas do utworzenia takiego miejsca, w którym młodzi ludzie będą mogli w najlepszy możliwy sposób przyswajać przepisy ruchu drogowego z jednoczesnym ich praktycznym wykorzystaniem.

Realizacja modernizacji tarnobrzeskiego Miasteczka Ruchu Drogowego stworzy najmłodszym tarnobrzeżanom miejsce, w którym będą mogli kształtować nawyki prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym. Ponadto można będzie tam przeprowadzać egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

Niestety ze względu na sytuację powodziową, która w dużym stopniu dotknęła Tarnobrzeg, planowane na 12 czerwca otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego zostało przesunięte.