Ogłoszenie dla rolinków

W związku z wystąpieniem powodzi na terenie miasta Tarnobrzeg, Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych będzie szacowała straty w gospodarstwach rolnych.
Rolnicy zainteresowani zgłoszeniem zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w wyniku powodzi na terenie osiedla Zakrzów proszeni są o zgłoszenie w niżej wymienionych dniach w godzinach od 8:00do 14:00 do Remizy Strażackiej.

Przy zgłoszeniu szkód rolnicy winni posiadać wiedzę w zakresie produkcji roślinnej m.in. odnośnie: ogólnej powierzchni upraw w gospodarstwie, powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, powierzchni upraw na których są straty, przewidywanego plonu z 1 ha uprawy, uzyskanej lub prognozowanej ceny sprzedaży, utraconego plonu (w %), kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód, kosztów poniesionych z powodu niezebrania plonów w wyniku szkód,
w zakresie produkcji zwierzęcej: średniej liczby zwierząt gospodarskich w ostatnich 3 latach w gospodarstwie, średniej ceny w ostatnich 3 latach w gospodarstwie, liczbę padłych zwierząt lub poddanych ubojowi z konieczności w wyniku klęski, wartość padłych lub poddanych ubojowi z konieczności w wyniku klęski oraz w miarę możliwości nakaz płatniczy, wniosek do ARiMR o przyznanie płatności za 2010 r., umowy dzierżawy

14.06.2010
Warszawska, Wspólna, Cichy Kącik, Łąkowa
15.06.2010
Truskawkowa, Plac Ludowy, Zgodna, Ceglana, Wędkarska
16.06.2010
Przemysłowa, Niska, Spokojna i pozostałe
 
Rolnicy zamieszkujący poza terenem osiedla Zakrzów, a posiadający gospodarstwo rolne na terenie tego osiedla proszeni są o zgłoszenie się do komisji w dniach jej pracy na terenie osiedla tj. od 14.06.do 16.06.2010 r. w godz. od 8:00do 14:00.