Wyliczanka nagrodzona

Młodzieżowy Zespół Teatralny ze Skopania wywalczył II nagrodę na XII Podkarpackim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „ANTRAKT” organizowanym w Przemyskim Centrum Kulturalnym. 
Nagroda została przyznana za przedstawienie „Wyliczanka”. Zespół ze Skopania pokonał grupy teatralne z Mielca, Jarosławia czy Przemyśla.

Sztuka opowiada o losach trójki młodych przyjaciół wychowywanych w różnych warunkach. Jedno z nich dokonuje dziwnego wyboru w życiu, choć teoretycznie nie miało powodu. Okazuje się, bowiem że największym problemem w realizacji pozytywnych wyborów jest samotność, która dotyka każdego z nas, niezależnie od wieku.

W spektaklu wystąpili Karolina Wójcicka (Knapy), Patrycja Cebula (Skopanie) i Marcin Raś (Skopanie). Sztukę na podstawie scenariusza Katarzyny Żuk, reżyserował Wojciech Gwoździowski.