Miliony na odbudowę zniszczonej infrastruktury

Samorządy z województwapodkarpackiego otrzymały 103 mln złotych na remont lub odbudowęzniszczonej infrastruktury komunalnej. W sobotę w Tarnobrzegu JerzyMiller, szef MSWiA, wręczył promesy 47 samorządom poszkodowanymprzez powódź.

Pieniądze otrzymało 47 podkarpackichjednostek samorządu terytorialnego: 27 gmin, 15 powiatów, 4 miastai samorząd województwa. Największe dofinansowanie zostałoprzyznane miastom: Tarnobrzeg – 8 mln zł i Jasło – 6 mln zł orazgminie Gorzyce – 8 mln zł, powiatom: mieleckiemu, tarnobrzeskiemu istrzyżowskiemu oraz marszałkowi województwa podkarpackiego. –Dzięki tym 8 mln zł natychmiast rozpoczniemy prace remontowe wszkołach podstawowych na osiedlu Wielowieś i Sobów. Chciałbym,żeby prace skończyły się przed 1 września, tak aby dziecirozpoczęły naukę w nowym roku szkolnym w swoich szkołach –mówił Jan Dziubiński, Prezydent Tarnobrzega.

Podczas sobotniego spotkania zsamorządowcami, Jerzy Miller jeszcze raz podkreślił dobrezorganizowanie i przeprowadzenie akcji powodziowej w Tarnobrzegu,jednocześnie podziękował także wszystkim samorządowcom zazaangażowanie. Minister Miller zapowiedział także, że sejmwkrótce zajmie się specjalną ustawą w sprawie likwidacji skutkówpowodzi. Wypowiadając się w imieniu samorządowców Jan Dziubińskipodziękował ministrowi za osobiste zaangażowanie i dobrąwspółpracę w tym trudnym dla samorządów dotkniętych powodziączasie.