Krajobraz po powodzi

W rozszerzeniu 85 zdjęć autorsttwa Wacława Pintala z Tygodnika Nadwiślańskiego. Dzięki!

Zdjęcia z terenu objętego powodzią, wykonane dziś (22 czerwca 2010) w Sandomierzu, Trześni, Koćmierzowie i Wielowsi.