Bardzo dobre wyniki tarnobrzeskich gimnazjalistów

Kilka dni temu uczniowie trzecich klas gimnazjów poznali wyniki egzaminu kończącego ten etap nauki. Także i tym razem, tarnobrzescy uczniowie uzyskali wyniki lepsze niż średnia wojewódzka.

W tym roku uczniowie trzecich klas gimnazjów podczas egzaminu, oprócz części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej, sprawdzali także swoją wiedzę ze znajomości języka obcego.

Średnio w wojewódzkie podkarpackim gimnazjaliści uzyskali wynik 53,63 pkt, w tym z części humanistycznej 24,28 pkt, z części matematyczno-przyrodniczej 29,35 pkt, a z języka angielskiego 29,35. W Tarnobrzegu ogólna średnia wyniosła 59,44 pkt, w tym z części humanistycznej 33,34 pkt, z części matematyczno-przyrodniczej 26,10 pkt, z języka angielskiego 31,05 a z niemieckiego 32,13 pkt.

Spośród tarnobrzeskich szkół publicznych najlepiej z egzaminem gimnazjalnym poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 1, których średni wynik to 63,4 pkt
    
Gimnazjum nr 1
część humanistyczna – 34,6 pkt
część matematyczno-przyrodnicza – 28,8 pkt
język angielski – 33,4 pkt

Gimnazjum nr 2
część humanistyczna – 32,6 pkt
część matematyczno-przyrodnicza – 24,2 pkt
język angielski – 28,1 pkt
język niemiecki – 24 pkt

Gimnazjum nr 3
część humanistyczna – 34,4 pkt
część matematyczno-przyrodnicza – 26,6 pkt
język angielski – 31,4 pkt
język niemiecki 37,1 pkt
język francuski – 31,6 pkt