Ogłoszenie dla mieszkańców os.Miechocin

W związku z wystąpieniem powodzi na terenie miasta Tarnobrzeg , Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych będzie szacowała straty w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani zgłoszeniem zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w wyniku powodzi na terenie osiedla Miechocin proszeni są o zgłoszenie w dniu 2.07.2010 r. w godzinach od 9:00do 13:00 do Domu Osiedlowego.

Przy zgłoszeniu szkód rolnicy winni posiadać w miarę możliwości nakaz płatniczy, wniosek do ARiMR o przyznanie płatności za 2010 r., umowy dzierżawy.

Rolnicy zamieszkujący poza terenem osiedla Miechocin, a posiadający gospodarstwo rolne na terenie tego osiedla proszeni są o zgłoszenie się do komisji w dniach jej pracy na terenie osiedla tj. 2.07.2010 r. godz. od 9:00-13:00.