Siano dla rolników z zalanych terenów

Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje, że istnieje możliwość pozyskania siana z terenów Kopalni Siarki Machów położonych w miejscowości Wydrza-Klonowe k.Jeziórka.

Koszenia łąk dokona Kopalnia Siarki Machów, natomiast suszenie, zbiór i transport siana we własnym zakresie.

Zainteresowanych rolników z terenów objętych powodzią z Miasta Tarnobrzeg prosi się o kontakt z Urzędem Miasta Tarnobrzeg Wydział Środowiska i Rolnictwa

Tel. (15) 822- 65 -70 wew. 219 lub 211, bądź osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w terminie do dnia 7 lipca 2010 r.