Sobotni dyżur w Urzędzie Miasta

W najbliższą sobotę, tj. 3 lipca, w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7, w godzinach od 8:00 do 13:00 będzie pełniony specjalny dyżur dla osób, które mogą odebrać dowód osobisty.

Dla osób poszkodowanych w powodzi, które utraciły dokumenty, dowody osobiste wyrabiane były w przyśpieszonym trybie.

Rano dokumenty zostaną dowiedzione do Urzędu. Będzie można je odebrać w/w godzinach w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko nr 1.