Bezpłatne porady prawne dla powodzian

Osoby poszkodowane przez powódź mogą uzyskać bezpłatne porady prawne w dniach od 13 lipca (wtorek) do 16 lipca (piątek), w godz. od 16:00 do 18:00.

Porad udzielać będą radcowie prawni z terenu Miasta Tarnobrzeg w Domu Osiedlowym w Wielowsi.