Szkolenie z zakresu działań lekkiej piechoty

W dniach 5 – 12 lipca Komenda Oddziału Tarnobrzeg zorganizowała szkolenie z zakresu działań lekkiej piechoty obejmujące zasady walki tej formacji.
Funkcję Komendanta zgrupowania pełnił mł. insp. ZS Tadeusz Mika, natomiast kadrę instruktorską stanowili oficerowie i podoficerowie ZS, żołnierze zawodowi Wojska Polskiego, w tym weterani misji stabilizacyjnych z Iraku i Afganistanu.

W szkoleniu wzięło udział 28 Strzelców z oddziałów Tarnobrzeg, Ełk, Bielsko Biała, Kraków i Kozy. Dzięki uprzejmości i pomocy Ligi Obrony Kraju uczestnicy zgrupowania zakwaterowani zostali na obiekcie tarnobrzeskiej strzelnicy, która przez osiem dni była ich bazą jak i miejscem odbywania szkoleń strzeleckich.

Szkolenie
Podczas zgrupowania realizowano pilotażowy program opracowany przez Komendę Oddziału Tarnobrzeg, który po odpowiednim dopracowaniu i zebraniu wniosków uczestników samego szkolenia ma być przedstawiony do akceptacji Komendy Głównej ZS.
Sam program składał się z czterech części obejmujących szkolenie wstępne, którego celem było wyrównanie poziomu uczestników, obsługę broni, podstawowe zasady walki lekkiej piechoty oraz zagadnienia z zakresu dowodzenia drużyną.
Dodatkowo już poza programem zaprezentowano i omówiono sprzęt i wyposażenie używane przez żołnierzy WP w trakcie misji stabilizacyjnej w Afganistanie, a także na prośbę samych uczestników zaprezentowano techniki przeszukania jeńców oraz pojazdu po zasadzce.

W trakcie szkolenia realizowano głównie tzw. zasady walki (battle drils) obejmujące:
1. zrywanie kontaktu
2. natarcie doraźnie przygotowane po nawiązaniu kontaktu bojowego
3. natarcie na punkt oporu przeciwnika zorganizowane
4. niszczenie bunkra (umocnionego stanowiska ogniowego)
5. oczyszczanie okopu

Wstępem do w/w zasad było szkolenie z zakresu patrolowania drużyną w systemie dwóch współpracujących ze sobą sekcji ogniowych. Należy również dodać, że wszystkie prace inżynieryjne zostały wykonane przez samych uczestników szkolenia co pozwoliło dodatkowo zapoznać szkolonych z budową gniazda oporu drużyny jak i wykorzystaniem podstawowych zapór inżynieryjnych wykorzystywanych przez piechotę w obronie.
Dowódcy sekcji i drużyn zapoznali się dodatkowo z zasadami wykonywania podstawowych bojowych dokumentów graficznych jak i ich wykorzystaniem.

Dwa dni szkolenia wykorzystano na doskonalenie obsługi broni, treningi strzeleckie oraz bojowe techniki prowadzenia ognia realizowane w formie treningu na „sucho” (zacięcia, awaryjna wymiana magazynka, postawy strzeleckie). W trakcie tych szkoleń wykorzystywane były pistolety GLOCK 17, Pistolet Makarowa, jak również KBK AK oraz PM – 84 Glauberyt.

Więcej zdjęć i informacji na stronie tarnobrzeskiego Strzelca.