ARP rozpoczęło przyjmowanie wniosków o wsparcie

Jak wynika z pisma Agencji Rozwoju Przemysłu, przekazanego Prezydentowi Miasta Tarnobrzega, ARP prowadzi nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.
Pomoc skierowana jest m.in. do przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gmin i miast dotkniętych powodzią, które poniosły straty w jej wyniku oraz dla wykonawców inwestycji związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Dostępne są następujące formy finansowania:
– pożyczka
– zakup obligacji zabezpieczonych, wyemitowanych przez Wnioskodawcę
– objęcie akcji lub udziałów poprzez podwyższenie lub wniesienie kapitału zakładowego

Szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej ARP S.A. www.arp.com.pl w zakładce Program antykryzysowy.
Pismo dostępne jest na oficjalnej stronie UM.