Pogotowie przeciwpowodziowe w Tarnobrzegu

W związku ze znacznym wzrostem poziomu rzeki Wisły w Tarnobrzegu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

Stan wody Wisły wynosi w Sandomierzu na godz. 11:00 471 cm i o  51 cm. przekroczył stan ostrzegawczy, przy poziomie alarmowym 610 cm. W ciągu doby przybyło 181 cm.

Działania przeciwpowodziowe w Tarnobrzegu prowadzone są  od poniedziałku. Na terenie całego miasta prowadzony jest monitoring stanu wałów oraz poziomu wód, od wczoraj w sposób ciągły. Służby zarządzania kryzysowego, państwowej straży pożarnej oraz zarządu melioracji i urządzeń wodnych pracują całodobowo.

Największe działania są prowadzone na wałach rzeki Trześniówka, bardzo poważnie uszkodzonych powodzią z maja i czerwca. Cały czas pracuje tam ciężki sprzęt, jednak działania utrudnia mocno nasiąknięta gleba.

Zabezpieczone zostały opaska w miejscu wyrw w wale wiślanym w Koćmierzowie oraz Zalesiu Gorzyckim. Opaski zostały podniesione praktycznie do poziomu właściwego wału.

Cały czas pompowana jest woda ze zbiornika retencyjnego na osiedlu Nadole.. Na miejscu pracują trzy pompy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W razie konieczności ustawiane będą kolejne.

Trwa pompowanie na osiedlu Wielowieś, zarówno po stronie pozostałości rozlewiska od strony Wisły jak i po prawej stronie ulicy Warszawskiej od rzeki Trześniówka. Pompowanie będzie kontynuowane aż do zamknięcia się śluz odpływowych na wałach.

Prezydent Miasta jest w stałym kontakcie z wszystkim służbami kryzysowymi oraz Państwową Strażą Pożarną z Tarnobrzega i Sandomierza. W stan pogotowia postawiona została Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

Całodobowo pracuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nr tel. 15 822 20 72.