Koncert na skrzypce i organy

W ramach Międzynarodowych Koncertów Organowych wystąpi tym razem duet, złożony z Adama Lulka (skrzypce) i Romana Lulka (organy).

Koncert rozpocznie się 12 sierpnia o godz. 19:00 w kościele pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

W programie:
GIROLAMO CAVAZZONI (1500-1560)
Jesu redempter omnium
ANDREA GABRIELI (1510-1586)
Ricercare Arioso
GIUSEPPE TARTINI (1692-1770)
Andante G-dur (skrzypce)
GIOVANNI GABRIELI (1557-1612)
Canzon in C
Toccata in g
Toccata in d
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)
Aria „Tre Giorni” (skrzypce)
GIROLAMO FRESCOOBALDI (1583-1643)
Toccata in F
ANTONIO VIVALDI (1675-1741)
Sonata in do minore RV8 (skrzypce)
(Preludio-Allemande-Corrente)
CLAUDIO MERULO (1533-1604)
La Rolanda-Canzon nr 4
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714-1787)
Melodia (skrzypce)
DOMENICO ZIPOLI (1688-1726)
Canzona in e
JERZY FRYDERYK HEANDEL (1685-1759)
IV Sonata skrzypcowa D-dur
(Adagio-Allegro-Larghetto-Allegro)
LOUIS NICOLAS CLERAMBAULT (1676-1749)
I Suita organowa
Preludium (Grand plein jeu)
Fuga
Menuet (Duo)
Gavot (Trio)
Gigue
Sarabanda
Dialog (Dialogue)

ADAM LULEK
Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Kai Danczowskiej i prof. Wiesława Kwaśnego. Uczestniczył w  kursach interpretacji muzyki skrzypcowej prowadzonych przez wybitnych skrzypków, takich jak: Ruggiero Ricci, Alberto Lisy, Nigel Kenedy, Konstanty Andrzej Kulka.
Koncertował między innymi w Słowenii, Szwajcarii, we Włoszech oraz w sali WIENER MUSIKVEREIN, jako jeden z wyróżnionych uczestników kursu prowadzonego przez  filharmoników wiedeńskich.
Laureat konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

ROMAN LULEK
Urodził się w 1954 roku w Sandomierzu. Ukończył studia w zakresie muzykologii i gry organowej w Instytucie Muzykologii KUL pod kierunkiem ks. prof. Karola Mro­wca, oraz w Akademii Muzycznej w Łodzi  w klasie organów prof. Miro­sława Pietkiewicza, otrzymując dyplomy z wyróż­nie­niem.
Pracował jako organista w kilku kościołach lubelskich, a także jako nauczyciel w szkołach muzycznych państwowych i kościelnych w Lublinie, Radomiu i Sandomierzu.
Występował na koncertach w Polsce i za granicą. Był inicjatorem i organizatorem cyklicznych koncertów organizowanych w Lublinie, Opatowie, Sandomierzu i Tarnobrzegu.
Od 1980 roku pracuje w Instytucie Muzykologii KUL – obecnie na stanowisku profesora.