Wszystko o naszym mieście

Na oficjalnej stronie Tarnobrzega pojawiło się niedawno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Oprócz dokumentu obejmującego ponad 150 stron, z informacjami na temat przeszłości, obecnej sytuacji i planów rozwoju miasta, można zobaczyć tam kilka szczegółowych map, na których można sprawdzić dokładne plany dotyczące różnych aspektów rozwoju lokalnej infrastruktury.

Jeśli więc chcecie sprawdzić m.in:
– jakie są niekorzystne efekty napełniania Zalewu Machowskiego
– jak wygląda sprawa zaopatrzenia miasta w wodę
– gdzie będzie dworzec autobusowy
– jaki będzie przebieg obwodnicy i drogi ekspresowej S-74
– gdzie mają się pojawić dwa tarnobrzeskie mosty
– dane demograficzne i gospodarcze
– ile mamy krzyży i kapliczek w neutralnej światopoglądowo przestrzeni publicznej i pomników przyrody
– jak będzie wyglądać zagospodarowanie terenu wokół Zalewu i na poszczególnych osiedlach

koniecznie musisz zapoznać się z tymi dokumentami.

Wyciągnięcie interesujących informacji może zająć trochę czasu, ale na pewno warto go poświęcić.

Dokumenty do pobrania pod adresem:
http://www.tarnobrzeg.pl/php/index.php?action=aktual_item&menu=&id=1951&tyt_nagl=2010-08-02&nazwa=szczeg%F3lnie%20wa%BFne&id_kat=4