Szlachetna Paczka – tarnobrzeskie przygotowania do akcji

Stowarzyszenie WIOSNA od 10 lat organizuje pomoc dla najuboższych rodzin z całej Polski. W ramach akcji Szlachetna Paczka wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, rozmawiają z nimi o ich problemach i poszukują darczyńców, którzy wsparliby rodzinę przygotowaną przez siebie paczką.

Nazywam się Liliana Kulik i jestem liderem rejonu w tegorocznej akcji Szlachetna Paczka w Tarnobrzegu. W zeszłym roku razem z koleżanką, Basią Szóstyk byłyśmy wolontariuszkami Szlachetnej Paczki na terenie naszego miasta i dzięki temu 5 rodzin z Tarnobrzega otrzymało pomoc. W tym roku postanowiłyśmy zorganizować akcję na szerszą skalę – stworzyć oddział Szlachetnej Paczki w Tarnobrzegu. Już teraz rozpoczynamy poszukiwania wolontariuszy, którzy poświęciliby swój czas i energię, aby pomóc najbardziej potrzebującym rodzinom z naszego miasta. To właśnie od Was, Wolontariuszy, zależeć będzie, ile rodzin może zostać włączonych w akcję. Każdy wolontariusz może zakwalifikować jedną rodzinę, więc im więcej zgłosi się chętnych do pomocy osób, tym więcej rodzin ma szansę na otrzymanie pomocy.

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia. Dopuszczamy możliwość uczestniczenia w akcji Wolontariuszy nie mających ukończonych 18-stu lat, lecz warunkiem w tym przypadku jest działanie w zespołach dwuosobowych, z osobą pełnoletnią. Poszukujemy ludzi energicznych, odpowiedzialnych, uśmiechniętych, łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi.

Do głównych zadań wolontariusza należeć będzie dotarcie do rodziny i sporządzenie jej opisu na podstawie ankiety uzupełnionej podczas wizyty. Następnie opis rodziny umieszczony zostanie w bazie internetowej Szlachetnej Paczki na stroniewww.szlachetnapaczka.pl. To tam darczyńcy będą mogli przeczytać jak wygląda sytuacja każdej rodziny i zdecydować, której rodzinie chcieliby pomóc. Darczyńcy dostarczą następnie paczki do magazynu, a stamtąd wolontariusze przekażą je rodzinom.

Oprócz wolontariuszy poszukujemy również liderów zespołów, czyli osób, które będą czuwać nad grupą 4-8 wolontariuszy i pomagać w organizacji całej akcji. Ja jako lider rejonu, mogę zorganizować grupę maksymalnie 20 wolontariuszy. Dzięki liderom zespołów, liczba wolontariuszy może znacznie wzrosnąć.

Lider zespołu to osoba odpowiedzialna za pozyskanie ochotników do swojej grupy, zarządzanie pracą zespołu, dbanie o dobrą atmosferę i nadzór nad kontaktami wolontariusz – rodzina – darczyńca. Lider może być oczywiście równocześnie wolontariuszem odwiedzającym rodziny.
Liderem zespołu może zostać osoba pełnoletnia. Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w kierowaniu grupą ludzi, lecz nie jest to warunkiem koniecznym. Ważne by był osobą dobrze zorganizowaną, otwartą, komunikatywną, umiejącą wykazać się inicjatywą, a przede wszystkim by chciał pomagać innym ludziom.

Jeśli masz trochę wolnego czasu, chcesz zdobyć niepowtarzalne doświadczenie i sprawić by na twarzach innych osób zagościł uśmiech zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki.

Czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem e-mail: liliana.kulik@gmail.com lub bszostyk@gmail.com